Zezwolenie typu A

Zezwolenie typu A: jest dokumentem umożliwiającym legalną pracę w Polsce na warunkach wskazanych w zezwoleniu jest wyrabiane przez pracodawcę dla konkretnego pracownika cudzoziemca i umożliwia pracę na wskazanym stanowisku pracy, w czasie legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce maksymalny okres na jaki udzielane jest zezwolenie na pracę wynosi 3 lata Jak uzyskać zezwolenie typu A: zezwolenie…

Porady pobytowe i legalizacyjne

Porady pobytowe i legalizacyjne Staff Selection świadczy kompleksowe doradztwo w dziedzinie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce doradzamy przy przygotowaniu wniosku, skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, a także na każdym etapie postępowań prowadzonych przed Wojewodą i Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców doradzamy w zakresie uzyskania karty pobytu czasowe i stałego, a także polskiego obywatelstwa analizujemy…

Reprezentowanie przed urzędami

Reprezentowanie przed urzędami Staff Selection świadczy kompleksowy zakres usług w dziedzinie legalizacji pobytu i pracy  cudzoziemców w Polsce przygotowujemy wnioski, pomagamy w skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, reprezentujemy cudzoziemców na każdym etapie postępowania przed Wojewodą i Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców pomagamy w uzyskaniu karty pobytu czasowego (zezwolenie na pobyt czasowy) i karty pobytu stałego dla…

Oświadczenie

Oświadczenie z UP jest dokumentem uprawniającym cudzoziemca do pracy przez 6 miesięcy w ciągu roku. można je zarejestrować jedynie dla cudzoziemca będącego obywatelem jednego z 6 krajów: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii lub Rosji jest wyrabiane przez pracodawcę dla konkretnego cudzoziemca i umożliwia wykonywanie pracy na wybranym stanowisku pracy Podstawowe niezbędne dokumenty wypełniony druk oświadczenia…

Zezwolenie sezonowe

Zezwolenie sezonowe jest dokumentem uprawniającym cudzoziemca do pracy przez 9 miesięcy w ciągu roku w branżach o charakterze sezonowym tj. związanych z rolnictwem, gastronomią i hodowlą zwierząt jest wyrabiane przez pracodawcę dla konkretnego cudzoziemca i umożliwia wykonywanie pracy na wszystkich stanowiskach sezonowych Podstawowe niezbędne dokumenty: wniosek paszport informacja starosty wypis z krs oświadczenie pracodawcy o…

Legalizacja pracy

Legalizacja pracy cudzoziemca zgodnie z polskimi przepisami podstawowym dokumentem uprawniającym do zatrudnienia cudzoziemca w Polsce jest zezwolenie na pracę typu A w określonych przypadkach możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca na innej podstawie np. na podstawie zezwolenia sezonowego lub oświadczenia Nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi może wywołać poważne sankcje zarówno dla pracodawcy jak i dla cudzoziemca Cudzoziemiec wykonujący…