Certyfikat rezydencji podatkowej

Certyfikat rezydencji podatkowej  Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika (os. prawna) lub o miejscu zamieszkania podatnika (os. fizyczna) dla celów podatkowych. Wydawany jest on przez właściwy organ administracji podatkowej państwa według miejsca siedziby/ zamieszkania podatnika. Celem certyfikatów jest przeciwdziałanie nadużyciom przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Trudności, jakie mogą Cię spotkać przy…

NIP

Uzyskanie NIP Numer identyfikacji podatkowej (NIP) to dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Ustawa o NIP nakłada na podatników obowiązek podawania NIP (lub PESEL w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) na dokumentach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz należności niepodatkowych pobieranych przez organy celne i podatkowe. Jak uzyskać NIP: korespondencyjnie w Urzędzie Skarbowym Jakie…