Sprawozdanie do GUS

Sprawozdanie do GUS  W trakcie roku firmy składają różnego rodzaju sprawozdania statystyczne. Złożenie niektórych sprawozdań wynika z obowiązku nałożonego przez ustawę o statystyce publicznej. Inne zaś są składane, ponieważ przedsiębiorstwo została do tego zobowiązane w wyniku losowania przez GUS. To, jakie sprawozdania spółka ma obowiązek złożyć, zależy od branży, w jakiej działa, i od liczby…