Karta pobytu stałego

Karta pobytu stałego dla obcokrajowców jest dokumentem potwierdzającym legalność pobytu w Polsce, umożliwia cudzoziemcowi swobodne przekraczanie granicy Polski bez konieczności posiadania wizy oraz podróżowanie do innych krajów strefy Schengen. posiadacz karty stałego pobytu może wykonywać w Polsce pracę bez konieczności wyrabiania zezwolenia na pracę. posiadacz karty stałego pobytu ma również prawo prowadzenia działalności gospodarczej we…

Obywatelstwo

Polskie obywatelstwo określa przynależność do państwa polskiego gwarantującą jednostce pełnię praw publicznych i obywatelskich z obywatelstwem wiąże się posiadanie polskiego dowodu osobistego i polskiego paszportu, umożliwia korzystanie ze wszystkich swobód Unii Europejskiej, jak możliwość swobodnego podjęcia pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, podróżowania do krajów ue bez konieczności posiadania wizy Jak uzyskać polskie obywatelstwo polskie przepisy przewidują…

Meldunek

Meldunek czasowy w Warszawie, Rzeszowie, Rumi Cudzoziemiec ma obowiązek zameldować się na terytorium Polski najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego jeśli będzie w Polsce ponad 3 miesiące oraz jeśli jest obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca, a także najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu…

Karta pobytu czasowego

Karta pobytu czasowego / stałego dla obcokrajowców jest dokumentem potwierdzającym legalność pobytu w Polsce, umożliwia cudzoziemcowi swobodne przekraczanie granicy Polski bez konieczności posiadania wizy oraz podróżowanie do innych krajów strefy Schengen. jest udzielana na maksymalnie 3 lata. Jak uzyskać kartę pobytu czasowego dla Ukraińca, Białorusina uzyskanie karty czasowego pobytu może wiązać się z wykonywanie pracy…