Sporządzenie i weryfikacja umów

Sporządzenie i weryfikacja umów Sporządzanie i weryfikacja umów jest usługą której głównym zadaniem jest ochrona interesów i dóbr klienta podczas podpisywania umów. Może polegać na sporządzeniu umowy od zera lub na sprawdzeniu, czy umowa, którą mamy zamiar podpisać jest dla nas korzystna, czy nie zawiera ukrytych kosztów lub zakazanych klauzul. W obu przypadkach celem jest…

Windykacja należności

Windykacja należności Windykacja polega na odzyskiwaniu zaległych należności. Często zdarza się, że dłużnicy zwlekają ze spłatą, co jest niekorzystne dla wierzycieli. Zwlekanie z dochodzeniem swoich roszczeń nie opłaca się nikomu, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika. Podstawowe niezbędne dokumenty Aby prawnik mógł właściwie wykonać swoją usługę, niezbędne będą dla niego dokumenty takie jak umowa, faktura,…

Sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości

Sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości Sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości polega na profesjonalnej weryfikacji, czy nabywana nieruchomość posiada wady prawne, na sprawdzeniu stanu nieruchomości w księgach wieczystych, upewnieniu się, czy nieruchomość nie jest obciążona itp. W istocie jest to dokładne sprawdzenie, czy kupując nieruchomość nie narażamy się na ukryte straty lub koszty. Podstawowe niezbędne dokumenty Przede wszystkim…

Reprezentacja procesowa

Reprezentacja procesowa Reprezentacja procesowa jest kompleksową usługą, polegającą na reprezentowaniu interesów klienta przed sądem. Poza stałymi konsultacjami na temat rozwoju sprawy, prawnik przygotowuje dla klienta pisma, reprezentuje go w sądzie, prowadzi sprawę w jego imieniu, pozostając z nim w stałym kontakcie co do jej przebiegu. Podstawowe niezbędne dokumenty Prawnikowi potrzebne będą wszelkie dokumenty, które dotyczą…

Porady prawne

Porady prawne Usługa porady prawnej to  konsultacja z prawnikiem, opisanie mu swojego problemu prawnego i uzyskanie profesjonalnej opinii jakie działania należy podjąć, by jak najlepiej ochronić  swój interes i dobra prawne. Usługa porady prawnej umożliwia klientowi dogłębne zrozumienie swojej sytuacji prawnej, dzięki czemu jest on w stanie podejmować trafniejsze decyzje na przyszłość. Podstawowe niezbędne dokumenty…