Obsługa kadrowo-płacowa

Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej Naliczanie wynagrodzeń oraz czynności związane z kadrami, płacami, umowami i szeroko rozumianym personelem to żmudne i czasochłonne zadania. Wymagają doskonałej organizacji, dużego doświadczenia oraz specjalistycznego oprogramowania. Konsekwencje błędów przy naliczaniu płac są bardzo dotkliwe. Dlatego powierzenie nam zadań kadrowo-płacowych jest doskonałą decyzją. Z przyjemnością przejmiemy za Ciebie obowiązki związane z ewidencjonowaniem przebiegu…

Zezwolenie typu A

Zezwolenie typu A: jest dokumentem umożliwiającym legalną pracę w Polsce na warunkach wskazanych w zezwoleniu jest wyrabiane przez pracodawcę dla konkretnego pracownika cudzoziemca i umożliwia pracę na wskazanym stanowisku pracy, w czasie legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce maksymalny okres na jaki udzielane jest zezwolenie na pracę wynosi 3 lata Jak uzyskać zezwolenie typu A: zezwolenie…

Porady pobytowe i legalizacyjne

Porady pobytowe i legalizacyjne Staff Selection świadczy kompleksowe doradztwo w dziedzinie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce doradzamy przy przygotowaniu wniosku, skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, a także na każdym etapie postępowań prowadzonych przed Wojewodą i Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców doradzamy w zakresie uzyskania karty pobytu czasowe i stałego, a także polskiego obywatelstwa analizujemy…

Reprezentowanie przed urzędami

Reprezentowanie przed urzędami Staff Selection świadczy kompleksowy zakres usług w dziedzinie legalizacji pobytu i pracy  cudzoziemców w Polsce przygotowujemy wnioski, pomagamy w skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, reprezentujemy cudzoziemców na każdym etapie postępowania przed Wojewodą i Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców pomagamy w uzyskaniu karty pobytu czasowego (zezwolenie na pobyt czasowy) i karty pobytu stałego dla…

Sporządzenie i weryfikacja umów

Sporządzenie i weryfikacja umów Sporządzanie i weryfikacja umów jest usługą której głównym zadaniem jest ochrona interesów i dóbr klienta podczas podpisywania umów. Może polegać na sporządzeniu umowy od zera lub na sprawdzeniu, czy umowa, którą mamy zamiar podpisać jest dla nas korzystna, czy nie zawiera ukrytych kosztów lub zakazanych klauzul. W obu przypadkach celem jest…

Windykacja należności

Windykacja należności Windykacja polega na odzyskiwaniu zaległych należności. Często zdarza się, że dłużnicy zwlekają ze spłatą, co jest niekorzystne dla wierzycieli. Zwlekanie z dochodzeniem swoich roszczeń nie opłaca się nikomu, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika. Podstawowe niezbędne dokumenty Aby prawnik mógł właściwie wykonać swoją usługę, niezbędne będą dla niego dokumenty takie jak umowa, faktura,…

Sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości

Sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości Sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości polega na profesjonalnej weryfikacji, czy nabywana nieruchomość posiada wady prawne, na sprawdzeniu stanu nieruchomości w księgach wieczystych, upewnieniu się, czy nieruchomość nie jest obciążona itp. W istocie jest to dokładne sprawdzenie, czy kupując nieruchomość nie narażamy się na ukryte straty lub koszty. Podstawowe niezbędne dokumenty Przede wszystkim…

Reprezentacja procesowa

Reprezentacja procesowa Reprezentacja procesowa jest kompleksową usługą, polegającą na reprezentowaniu interesów klienta przed sądem. Poza stałymi konsultacjami na temat rozwoju sprawy, prawnik przygotowuje dla klienta pisma, reprezentuje go w sądzie, prowadzi sprawę w jego imieniu, pozostając z nim w stałym kontakcie co do jej przebiegu. Podstawowe niezbędne dokumenty Prawnikowi potrzebne będą wszelkie dokumenty, które dotyczą…

Porady prawne

Porady prawne Usługa porady prawnej to  konsultacja z prawnikiem, opisanie mu swojego problemu prawnego i uzyskanie profesjonalnej opinii jakie działania należy podjąć, by jak najlepiej ochronić  swój interes i dobra prawne. Usługa porady prawnej umożliwia klientowi dogłębne zrozumienie swojej sytuacji prawnej, dzięki czemu jest on w stanie podejmować trafniejsze decyzje na przyszłość. Podstawowe niezbędne dokumenty…

Certyfikat rezydencji podatkowej

Certyfikat rezydencji podatkowej  Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika (os. prawna) lub o miejscu zamieszkania podatnika (os. fizyczna) dla celów podatkowych. Wydawany jest on przez właściwy organ administracji podatkowej państwa według miejsca siedziby/ zamieszkania podatnika. Celem certyfikatów jest przeciwdziałanie nadużyciom przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Trudności, jakie mogą Cię spotkać przy…